In fact replica watches, the beginning of Paul Newman Daytona rolex replica should also be called exotic dials Daytona, this watch is Rolex replica watches uk in the sixties of last century launched uk replica watches.
Bankmannasällskapet i Göteborg :: Bildat av Bankmän, År 1900
 
 
Navigera
 
Hemsidan
Om Sällskapet
 
Galleri
Bli Ledamot
 
Kontakta Oss


Redan Medlem?
Välkommen till Bankmannasällskapets hemsida

Bankmannasällskapet i Göteborg är ett över 100 år gammalt sällskap, bildat i november år 1900 av bankmän i Göteborg. På den tiden arbetade endast 166 personer i branschen. Tanken var att bilda en herrklubb efter engelskt mönster där man kunde träffas utanför bankarbetet och ha trevligt.  Även utbildning var en del av verksamheten.

 

TIDIGARE AKTIVITETER
  Julkorven den 9 december kl 18:30
Herrar ledamöter av Bankmannasällskapet i Göteborg påminns härmed om ordinarie sammanträde i samband med Julkorven i Sällskapets lokaler, Birkagatan 45C.

Ingen föranmälan krävs.

09/12/2021
  Läs mer...
  Inställt sammanträde och julkorv den 9 december 2021
Den nya varianten av covid, omikron, förefaller att spridas mycket snabbt. Vi i Sverige har ännu inte drabbats lika hårt av omikron som många i vår omvärld och en del tecken tyder på att den inte är lika farlig – men samtidigt talar allt fler forskare / läkare om att det verkar finnas risk för att våra vacciner inte skyddar lika mycket mot denna variant. Större delen av Sällskapets ledamöter tillhör den äldre och mer utsatta delen av befolkningen och man har flaggat för allt fler restriktioner. Eftersom vi har ” drop in ” till denna aktivitet kan vi inte planera tillflödet och lokalen är begränsad.
Därför har styrelsen fattat beslutet att återigen ställa in en aktivitet, tillika ett av våra stadgemässiga sammanträden. Det känns mycket tråkigt!

05/12/2021
  Gåsamiddag
Herrar ledamöter av Bankmannasällskapet i Göteborg inbjudes härmed till traditionell

Gåsamiddag

Fredagen den 12 november 2021 kl. 18.00
Jungman Jansson, Önnereds brygga 3, Västra Frölunda

12/11/2021
  Läs mer...
  Krabbsupe'
Herrar ledamöter av Bankmannasällskapet i Göteborg kallas härmed till sammanträde 

torsdagen den 14 oktober 2021

Jungman Jansson
Önnereds brygga 3, Västra Frölunda
Möjlighet att åka med buss från GA-torg ( hörnet mot Tyska kyrkan ) och tillbaka Avgång 17.45 respektive 22.00
Sammanträdet tar sin början kl. 18.30, insläpp från kl. 17.30.
Kvällen avslutas traditionsenligt med krabba, öl, snaps & kaffe avec.

På årsstämman 27 april anmälde styrelsen att man, trots pandemin, beslutat ta ut medlemsavgifter även 2021, men ställde samtidigt i utsikt att medlen skulle användas när vi kunde träffas igen. Krabbsupén är varje år starkt subventionerad men i år blir det billigt !!
100 kr för krabbsupén och ytterligare 30 kr om man vill åka buss

14/10/2021
  Läs mer...
  Korven är inställd den 20 december 2020
På grund av rådande omständigheter så ser vi oss tvungna att ställa in Korven i kväll den 10 december 2020 kl 18:00
Styrelsen

10/12/2020
  Korven den 10 december
Som de flesta av er sannolikt redan anat så är gåsmiddagen inställd. Coronavirusets förnyade styrka har ökat risken, inte minst för oss i riskgrupp, och nya mer rigida rekommendationer / bestämmelser medför att vi anser oss inte
kunna genomföra denna aktivitet. 

Men skam den som ger sig – därför, i stället för den traditionella
julkorven i lokalen
Kallelse och Inbjudan
Herrar ledamöter av Bankmannasällskapet i Göteborg kallas härmed till
 allmänt sammanträde
i samband med grillning utomhus av korv med tillbehör i Skatås i anslutning till SEB:s stuga
Aktiviteten är tänkt att vara utomhus för största möjliga coronasäkerhet. Det kommer att finnas tillgång till toalett i SEB:s stuga.
Tid: torsdagen den 10 december 2020 klockan 18.00
 Plats: SEB:s stuga i Skatås 

” gratis är gott ”
Därför ingen inbetalning, men anmäl er genom att skicka ett mail till klubbmästaren
ke.all@hotmail.com , senast den 7 / 12. Den som saknar epost ringer honom, 072-514 1222
Mycket välkomna!
Styrelsen

10/12/2020
  Information angärmfr Årsmötet den 25 mars 2020
Information från Sällskapets årsmöte 25 mars 2020

Kära ledamöter

Årets årsmöte var nog det märkligaste som vi haft sedan Sällskapet stiftades. Så få deltagare har vi sannolikt aldrig haft. Stadsepidemiologen, Anders Tegnell, skulle säkerligen prisat våra frånvarande ledamöter för visat samhällsansvar om han kunnat. Vi fåtal närvarande var också tacksamma för möjligheten att kunna genomföra årsmötet enligt stadgarna och samtidigt ha tillbörligt avstånd mellan varandra.
Årsmötet höll parentation för de ledamöter som enligt vår kännedom avlidit sedan föregående årsmöte.

Årsmötet godkände räkenskaperna och styrelsens hantering av Sällskapets begivenheter under 2019 samt beviljade, i enlighet med revisorernas förslag, styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade om omval av alla vars mandat var utgående.
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter vilket innebär att avisering av 2020 års avgift, Kr 250:-, kommer att ske under våren.
Årsmötet valde också in Patrik Svensson, Nordea, som ny ledamot i Sällskapet. Då vi förhoppningsvis kan besöka Nordea när coronavirusets härjningar avtagit, kommer Patrik då kunna presentera sig själv för en större skara ledamöter

Styrelsen har ställt in planerad vinprovning p g a corona. Kallelse / inbjudan hade inte hunnit skickas ut. Sommarsill i lokalen är planerad till 4 juni men i skrivande stund är osäkerheten stor och det finns risk för att den uteblir och i så fall kommer ingen kallelse att skickas ut.

Styrelsen

20/04/2020
  Ändring av lokal till Årsmötet 25 mars 2020
Årsmötet
Risk för spridning av coronavirus har medfört att Nordea ställer in sammankomster med många deltagare. För att kunna genomföra ett årsmöte enligt stadgarna har styrelsen därför beslutat flytta årsmötet till vår lokal.

ngen anmälan och därmed ingen inbetalning och ingen förtäring Den som redan betalat kan avräkna beloppet på kommande aktivitet alternativt begära återbetalning.

När: onsdag den 25 mars 2020 kl. 18.30
Plats: Sällskapets lokal på Birkagatan 45 C, Göteborg Entré från kl. 18.00


Program
Årsmötet startar kl. 18.30. Föredragningslista enligt stadgarna. 


Vi återkommer med uppgifter om besök på Nordea när vi har kunnat fastställa en lämplig tidpunkt. 


Besök oss gärna på vår hemsida: www.bankman.se. 

Har Ni ej meddelat aktuell e-postadress? 

Anmäl det till nicolin@telia.com. Vänlig meddela även ändrad e-postadress.

Mycket välkomna! Styrelsen

25/03/2020
  Årsmöte Onsdagen den 25 mars 2020 kl 18:30
Herrar ledamöter av Bankmannasällskapet i Göteborg
kallas härmed till

Årsmöte

Plats: Nordea, Kilsgatan 4, Göteborg

Entre från kl 18.00

Anmälan till årsmöte med förtäring sker genom inbetalning av 100 kr på
bankgiro 748-5634 samt utan förtäring genom e-post nicolin@telia.com
eller telefon 0704-93 55 80 senast den 18 mars 2020

25/03/2020
  Läs mer...
  Åby Travbana
Herrar ledamöter av Bankmannasällskapet i Göteborg

inbjudes härmed till besök på
Åby Travbana, Mölndal

Torsdagen den 6 februari 2020 kl. 17.30
Anmälan sker genom inbetalning av 350 kr på bankgiro 748-5634 senast den 29/1.

06/02/2020
  Läs mer...

 

© COPYRIGHT
  © Bankmannasällskapet i Göteborg (1900 - 2022)
® Alla rättigheter reserverad
© Denna webbsida utvecklas och underhålls av Afshin Nabijou
För tekniska förfrågningar, maila mig på: support@bankman.se
STARTSIDAN | OM OSS | Galleri | KONTAKT