In fact replica watches, the beginning of Paul Newman Daytona rolex replica should also be called exotic dials Daytona, this watch is Rolex replica watches uk in the sixties of last century launched uk replica watches.
Bankmannasällskapet i Göteborg :: Om Bankman :: Sällskapets Historik
 
 
Navigera
 
Hemsidan
Om Sällskapet
stadgar
historia
styrelsen
 
Galleri
Bli Ledamot
 
Kontakta Oss


Redan Medlem?
Historia

Göteborg år 1900
Göteborgarna var totalt 126 849 personer den förste januari år 1900.

Göteborg var redan nu en betydande handelsstad och handeln spelade genom åren en stor roll i stadens utveckling. Vid sekelskiftet 1900 stod Göteborg för 25 procent av landets totala utrikeshandel.

De första bankerna som kom till under 1800-talets senare del finansierade sin utlåning genom sedelutgivning. Med Skandinaviska Kreditaktiebolaget, som startade i GBG 1864, började en ny typ av finansiering nämligen inlåning från kunderna. Bankerna blev nu moderna kreditinstitut!

Sällskapet bildas
Det var i detta Göteborg som Bankmannasällskapet stiftades i november år 1900. Då fanns det 166 personer anställda inom näringen bank och försäkring, vilket motsvarade 0,3 procent av de yrkesverksamma! Tanken var från början att bilda en herrklubb efter engelskt mönster. Man skulle träffas utanför arbetet, äta och ha trevligt utöver bankgränserna, men också bilda sig. Sällskapet bildades den 15 november på restaurang Phoenix som låg på Norra Hamngatan mitt emot Fürstenbergska palatset, dagens Palace.

Det är intressant att läsa vilka banker som i början av seklet fanns i Göteborg. Göteborgs Sparbank var äldst med start redan 1820. Skandinaviska Kreditaktiebolaget var först som moderna affärsbank. Göteborgs Bank, Göteborgs Folkbank, AB Industribanken, Svenska Lantmännens Bank, Bank AB Södra Sverige, Svenska Handelsbanken och Göteborgs och Bohus läns Sparbank var andra.

Föredragsverksamheten kom igång ganska snart och blev livlig. Till en början blev det mycket ekonomiska ämnen men ganska snart vidgades området. 1911 hölls t ex ett föredrag om färgfotografering av en direktör Nils Bouveng. Då var man tidigt ute! Resekåserier med eller utan skioptikonbilder hörde också till vanligheterna. Det var inte bara resor i Skandinavien utan även USA och Ryssland förekom.

När andra världskriget började kasta sin skugga över framtiden blev föredragsämnena aktuellare. 1939 talades det om ”En dag med Gotlands försvarskrafter” och samma år ”Det aktuella sjökrigsläget”. Året efter handlade det om ”Moderna militära flygplan”. När kriget sedan var över kunde man lyssna till kåserier som ”Utter-Anders och andra originella skärgårdstyper”.

Än idag förekommer branschrelaterade ämnen och sålunda har diverse riksbankschefer varit gäster hos Sällskapet. Mest minnesvärt är kanske Bengt Dennis besök 1991. På senare tid har tendensen varit att föredragshållarna skall ha en relation till Göteborg och sålunda har olika chefer för de mest intressanta företagen i staden samt bankcheferna tillsammans med cheferna för Business Region Göteborg, Göteborg & Co m.m. talat inför medlemmarna.

Egna lokaler
De första decennierna höll man sammankomsterna på olika restauranger och de flesta bättre göteborgsrestaurangerna torde ha besökts. Först 1932 kunde man inviga egna lokaler på Drottninggatan 18. Ganska snart utvecklades fastare traditioner när det gällde möten och krabbsexan och gåsmiddagen är idag årligen återkommande evenemang.

Verksamheten i Sällskapet finansierades ursprungligen genom gåvor från de olika bankerna med tillägg av medlemsavgifterna. Så småningom samlades lite pengar och man investerade då i aktier - bankaktier förstås.

Från Drottninggatan 18 flyttade man till Södra Hamngatan 15 och på 60-talet till lokaler på Järntorget 3. Lokalerna användes i första han till sammankomster men man har även under flera decennier haft ett stort eget bibliotek. På 80-talet fick man flytta till en mindre lokal högst upp i Chalmerska Huset med ingång från Drottninggatan.

Idag håller Sällskapet sedan 2008 till i egna lokaler på Birkagatan 45C.

Utflykter och relationer med utländska bankmän!
Den 5 maj 1932 företogs den första vårutflykten, som gick till Helsjön med buss. Det blev den första i en lång rad. Redan samma höst gick man till sjöss med ångaren Bohuslän. Resan gick till Marstrand. Några år senare gjordes en resa som skulle bli början på en lång tradition. 1936 tog medlemmarna Kronprinsessan Ingrid över till Fredrikshavn för vidare befordran Skagen. Danskt bankfolk stötte till och sedan blev det tradition att gästa och bjuda in danska och norska kollegor till gåsmiddagar och jubileer.

När danskarna och norrmännen kom till Göteborg för gåsmiddagar och/eller jubileer togs de om hand för utflykter i omgivningarna. Man tittade på nya stadsdelar och besökte intressanta platser och industrier.


Nils Ekberg/Mac Olsson

 

 

© COPYRIGHT
  © Bankmannasällskapet i Göteborg (1900 - 2024)
® Alla rättigheter reserverad
© Denna webbsida utvecklas och underhålls av Afshin Nabijou
För tekniska förfrågningar, maila mig på: support@bankman.se
STARTSIDAN | OM OSS | Galleri | KONTAKT